Hallitus 2020-2021

Tornion Rotary klubi toimikausi 2020-2021

 

Presidentti Lea Strand

Past Presidentti  Ari Pokka

Tuleva Presidentti Seppo Kinnunen

Varapresidentti Risto Alaheikka

1. sihteeri Seppo Kinnunen

2. sihteeri Jussi Kannisto